Tygerberg Children's Choir logo Text

Ambassadeurs in Harmonie

Vriende van die Koor

Dit is vir die TKK van kardinale belang om addisionele befondsing op elke denkbare manier te bekom, en ons het gevind dat ons Vriende van die Koor 'n baie belangrike befondsingsbron is. Behalwe dat die koor nie kan voortbestaan sonder u bydraes nie, waarvoor ons altyd baie dankbaar is, sit ons dikwels in die netelige posisie dat die onkoste van internasionale koortoere so hoog is dat uiters talentvolle koorlede eenvoudig nie sal kan saamtoer sonder addisionele befondsing nie. Dit is vir ons 'n baie hartseer saak, want dit is ongelukkig 'n feit dat van die mees behoeftige kinders dikwels ook die meeste talent het. Hulle is dikwels soliste en instrumentaliste of steunpilare andersyds en die koor kan nie behoorlik sonder hulle funksioneer nie. Indien sulke lede tuis moet bly weens die onbekostigbaarheid van die toer vir hulle, word die koor tot in sy kern verswak. En dit kan ons kanse om weer eens as wêreldkampioene uit die stryd te tree absoluut belemmer.

 

U bydraes is van onskatbare waarde vir die koor.

 

Ons het besluit om die struktuur van ons Vriende van die Koor te verander, en voortaan sal die volgende lidmaatskapstruktuur van toepassing wees. Lees asb sorgvuldig deur en besluit in watter kategorie u voortaan u bydraes sal wil maak:

 

VRIEND 20 000: Persone of instansies wat 'n jaarlikse of eenmalige bydrae van R20 000 maak, is geregtig op 10 komplimetêre kaartjies na enige konsert van sy keuse. Donateurs word ook genooi na 'n geselligheid tydens ons Prestigekonsert en Galakonsert by die Endlersaal en Hugo Lambrechts-ouditorium. Name word in programme gedruk in oorleg met die donateur. Donateurs op hierdie vlak word, met hul toestemming, in die koor se mediaverklarings genoem. Die koor stel hom beskikbaar vir ten minste een gratis korporatiewe optrede van die donateur se keuse. Donateurs op hierdie vlak ontvang ook twee gratis koor-CD's en DVD's. Omdat ons 'n nie-winsgewende organisasie is, is u bydrae ten volle belastingaftrekbaar. Die koor se NPO-nommer verskyn onder aan die bladsy.

 

VRIEND 15 000: Persone of instansies wat 'n jaarlikse of eenmalige bydrae van R15 000 maak, is geregtig op 10 komplimetêre kaartjies na enige konsert van sy keuse. Donateurs word ook genooi na 'n geselligheid tydens ons Prestigekonsert en Galakonsert by die Endlersaal en Hugo Lambrechts-ouditorium. Name word in programme gedruk in oorleg met die donateur. Donateurs op hierdie vlak word, met hul toestemming, in die koor se mediaverklarings genoem. Die koor stel hom beskikbaar vir ten minste een gratis korporatiewe optrede van die donateur se keuse. Donateurs op hierdie vlak ontvang ook twee gratis koor-CD's en DVD's. Omdat ons 'n nie-winsgewende organisasie is, is u bydrae ten volle belastingaftrekbaar. Die koor se NPO-nommer verskyn onder aan die bladsy.

 

VRIEND 10 000: Persone of instansies wat 'n jaarlikse of eenmalige bydrae van R10 000 maak, is geregtig op 6 komplimetêre kaartjies na enige konsert van sy keuse. Donateurs word ook genooi na 'n geselligheid tydens ons Prestigekonsert en Galakonsert by die Endlersaal en Hugo Lambrechts-ouditorium. Name word in programme gedruk in oorleg met die donateur. Donateurs op hierdie vlak ontvang ook een gratis koor-CD en DVD. Omdat ons 'n nie-winsgewende organisasie is, is u bydrae ten volle belastingaftrekbaar. Die koor se NPO-nommer verskyn onder aan die bladsy.

 

VRIEND 5 000: Persone of instansies wat 'n jaarlikse of eenmalige bydrae van R5 000 maak, is geregtig op 6 komplimetêre kaartjies na enige konsert van hul keuse. Donateurs word ook genooi na 'n geselligheid tydens ons Prestigekonsert en Galakonsert by die Endlersaal en Hugo Lambrechts-ouditorium. Name word in programme gedruk in oorleg met die donateur. Donateurs op hierdie vlak ontvang ook een gratis koor-CD en DVD. Omdat ons 'n nie-winsgewende organisasie is, is u bydrae ten volle belastingaftrekbaar. Die koor se NPO-nommer verskyn onder aan die bladsy.

 

VRIEND 1 000: Persone of instansies wat 'n jaarlikse of eenmalige bydrae van R1 000 maak, is geregtig op 4 komplimetêre kaartjies na enige konsert van hul keuse. Donateurs word ook genooi na 'n geselligheid tydens ons Prestigekonsert en Galakonsert by die Endlersaal en Hugo Lambrechts-ouditorium. Name word in programme gedruk in oorleg met die donateur. Donateurs op hierdie vlak ontvang ook een gratis koor-CD en DVD. Omdat ons 'n nie-winsgewende organisasie is, is u bydrae ten volle belastingaftrekbaar. Die koor se NPO-nommer verskyn onder aan die bladsy.

 

VRIEND 500: Slegs van toepassing op skoliere en studente wat 'n jaarlikse of eenmalige bydrae van R500 maak. Sodanige donateurs is geregtig op 1 komplimetêre kaartjie na enige konsert van hul keuse. Addisionele kaartjies kan dan bygekoop word. Donateurs word ook genooi na 'n geselligheid tydens ons Prestigekonsert en Galakonsert by die Endlersaal en Hugo Lambrechts-ouditorium. Name word in programme gedruk in oorleg met die donateur. Donateurs op hierdie vlak ontvang 50% afslag op koor-CD's en DVD's. Omdat ons 'n nie-winsgewende organisasie is, is u bydrae ten volle belastingaftrekbaar. Die koor se NPO-nommer verskyn onder aan die bladsy.

 

Laat weet ons asb so gou moontlik op welke wyse u voortaan u bydrae sal maak.

 

Op 'n baie spesiale manier word u verbind tot sekerlik een van die heel beste musikale uitvoerprodukte wat die Wes-Kaap in die kleine, en Suid-Afrika in die breë, nog ooit opgelewer het.

 

Ons maak staat op u volgehoue ondersteuning!

 

Ons bankbesonderhede is soos volg:

Bank: ABSA Bank

Tak: SANBEL

Takkode 632005

Rekeningnommer 14-5014-4033

Rekeningnaam Tygerberg Children's Choir

Verwysing "Friends" + u naam

 

Vriendelike Groete

Vriende van die Koor

Tygerberg Kinderkoor

choirfriends@tcc.co.za

Kopiereg 2018 Tygerberg Kinderkoor. Alle regte voorbehou.